Unga som varken arbetar eller studerar

MUCF har fått i uppdrag av regeringen att stödja kommuner och andra aktörer som arbetar för att stödja unga som varken arbetar eller studerar (uvas).

MUCF ska bland annat skapa förutsättningar för mer effektiva verksamheter som kan ge tidiga och samordnare insatser till unga.

Uppdraget förbereds under 2018 och kommer att implementeras under våren 2019.

Workshops hösten 2018

Effektivt stöd till unga som varken arbetar eller studerar (uvas)

MUCF hoppas få komma och lyssna, informera och tillsammans diskutera vilka behov av stöd som finns i er region eller kommun inom uvas-området. 

Under hösten 2018 kommer vi att hålla ett antal workshops där era behov av stöd inom arbetet med uvas står i fokus. 

Syfte 

Att i samtal med företrädare för regionen och kommunerna diskutera hur MUCF tillsammans med regioner kan vara ett så bra stöd som möjligt för kommuners uvas-verksamhet.

Preliminära programpunkter 

• Information om MUCF:s nya uvas-funktion. Vad vi har gjort och vad är på gång 
• Lärdomar, goda exempel och erfarenheter av ert arbete med uvas 
• Diskussion 
• Nästa steg – hur går vi vidare?

Målgrupp

Beslutsfattare och strateger inom förvaltningar med ansvar för utbildnings-, arbetsmarknads-, näringslivs-, social- och fritidspolitik samt landstingens sjuk- och hälsovård inklusive psykiatri.

Tidsåtgång: ca 2 timmar (tiden kan anpassas enligt lokala önskemål). MUCF bjuder på fika.

Vi vill träffa er och vi försöker vara så flexibla det går med datum, platser och tider. Det är era behov som ska stå i fokus!

Låter det intressant? 
Kontakta oss på uvas@mucf.se eller 08 566 219 16

 

Statistik

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har varit relativt konstant under de senaste tio åren. Bland unga 16-24 år är det ca 7,5 procent som varken arbetar eller studerar. Bland unga 25-29 år andelen uvas högre, ca 13 procent. Det motsvarar för år 2014 ca 82 000 individer i åldern 16-24 år ungefär lika många i åldern 25-29 år. Totalt är det ca 145.000 individer i åldern 16-29 år som varken arbetar eller studerar.

MUCF kommer ta över den statistik som tidigare utvecklades av Temagruppen Unga i arbetslivet. Där finns också uppgifter för enskilda län eller kommuner. Det går även att bryta ned uppgifterna på kön, ursprung, ålder och efter vilka insatser en ung får eller inte får.

MUCF:s statistik om unga som varken arbetar eller studerar
Uppgifterna för 2015 har blivit försenade men ska finnas tillgängliga under sommaren 2018.

Mer om ungas arbete och försörjning

Ta reda på mer om ungas arbete och försörjning i webbportalen Ungidag.se. Där hittar du den senaste statistiken om unga från tolv myndigheter och Riksidrottsförbundet.
ungidag.se

Arbetsförmedlingen har också aktuell statistik om arbetslöshet.
Statistik och publikationer