= Ladda ned pdf
= Lägg i kundvagnen

Aktuellt

Här kan du läsa, ladda ned och beställa Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors publikationer. Alla våra publikationer kan laddas ned gratis. Vid beställning kan kostnad för frakt tillkomma.

- myndigheters insatser för barn och unga

Med den här skriften vill vi orientera dig i vilken myndighet som gör vad för barn och unga i Sverige 2018. Syftet är att ge en bred och samlad beskrivning av olika statliga insatser som bidrar till att skapa goda levnadsvillkor för barn och unga. Myndighetsnätverket för barn- och ungdomsfrågor arbetar för att samordna insatser för barn och ungdomar.

0:00 kr
Bild på omslaget till Youmo Slutrapport Del2
Informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga
0:00 kr
Bild på omslaget till Youmo Slutrapport Del1
Informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga
0:00 kr
Unga hbtq-personers röster om att varken arbeta eller studera
0:00 kr
Ung kille med mobilhörlurar
Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället
0:00 kr
Animerat omslag över en stad med bostadshus, bibliotek, skola, stadshus och sjukhus
- en handledning
0:00 kr
Omslag på rapporten Ung idag - två killar och en tjej
En fördjupad studie av ungas levnadsvillkor
0:00 kr