Pressmeddelanden

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelade bidrag till landets kommuner för gratis sommarlovsaktiviteter under sommarlovet 2016 för barn och unga i åldern 6-15 år. Sommarlovsbidraget var populärt - 283 av landets 290 kommuner fick nyligen diplom för sina...
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, MUCF, har fördelat bidrag till organisationer som arbetar hälsofrämjande insatser riktade till romer 2016. Projekten kommer bidra till att främja romers hälsa genom information, utbildning, aktiviteter och liknande.

Sidor