Pressmeddelanden

Från och med imorgon kan skolor börja anmäla sin medverkan i skolval 2018. 2014 deltog över 500 000 elever i skolval 2014. Anmälan görs på www.skolval2018.se.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en forskningskonferens om möjligheter och utmaningar i samarbetet mellan myndigheter, kommuner och ideella organisationer.
Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län bjuder tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med...
2/11 håller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF föredrag och workshops för skolpersonal på Realgymnasiet för att de ska kunna arbeta mer inkluderande med unga hbtq-personer.
MUCF har föredrag och workshops i hbtq-frågor för skolpersonal i Växjö.
MUCF har föredrag och workshops i hbtq-frågor för skolpersonal i Sundbyberg.
Hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om sexualitet och jämställdhet.
Region Örebro län och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan samtala om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten Youmo.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF bjuder in till en konferens med exempel och verktyg för hur kommun och civilsamhälle kan arbeta tillsammans för att främja social inkludering av unga.
I år får fem forskningsprojekt stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Alla barn och unga har rätt till en vardag utan våld. För att stärka den rätten samlas 100 deltagare från kommuner och andra organisationer till en regional konferens i Karlstad den 12 oktober. Arrangörer är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Länsstyrelsen...
Länsstyrelsen i Södermanlands län, Landstinget Sörmland och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en utbildningsdag om hur vuxna som möter unga nyanlända kan prata om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet med utgångspunkt från sajten...

Sidor