Europeiska solidaritetskåren

Unga kan delta i olika typer av solidaritetsprojekt. Unga mellan 18 och 30 år kan delta som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats.

Europeiska solidaritetskåren

Europeiska solidaritetskåren är ett initiativ från Europeiska kommissionen för att fler unga ska kunna delta i olika typer av solidaritetsprojekt och hjälpa till i samhället.

Unga mellan 18 och 30 år kan åka som volontärer, praktisera, jobba eller få en lärlingsplats mellan två och tolv månader. Inga förkunskaper eller specifika kvalifikationer krävs och unga med begränsade möjligheter är en särskilt prioriterad grupp.

Europeiska solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Projekten i solidaritetskåren kan handla om:

  • utbildning
  • hälsa
  • att motverka socialt utanförskap
  • dela ut mat
  • bygga tillfälliga bostäder
  • ta emot flyktingar och migranter och hjälpa dem in i samhället
  • skydda miljön och förebygga naturkatastrofer

Mål och principer

De deltagande ungdomarna måste lova att arbeta efter solidaritetskårens mål och principer. Alla organisationer som deltar måste dessutom ansluta sig till kårens stadga som beskriver deras rättigheter och skyldigheter i alla faser av solidaritetsverksamheten.

Europeiska kommissionens mål är att 100 000 unga ska ha gått med i solidaritetskåren till 2020.

Solidaritetskåren utvecklas

I maj 2017 kom EU-kommissionen med ett förslag om att Solidaritetskåren ska utvecklas. Förslaget förhandlas mellan medlemsländerna. Enligt förslaget ska MUCF införa och hantera Sveriges del av Solidaritetskåren även i fortsättningen. 1 januari 2018 förväntades det utvecklade programmet träda i kraft. Det har tyvärr blivit uppskjutet.

Första ansökningsomgången kommer förmodligen att bli under hösten 2018.

Frågor och svar om Solidaritetskåren

Frågor och svar om Solidaritetskåren på EU-kommissionens webbplats

Era volontärer ska vara registrerade

Eftersom Europeisk Volontärtjänst, EVS, är ett av de program som finns under Europeiska solidaritetskåren så ska era volontärer kunna ta del av de förmåner som de registrerade ungdomarna får genom Europeiska solidaritetskåren. Det som erbjuds är bland annat att man som registrerad medlem får ta del av så kallad ”ESC-community”. Det är erbjudanden som till exempel online material för lärande och utveckling, stöd efter ett avslutat EVS-projekt, erbjudanden av andra typer av aktiviteter relaterade till samhällsbyggande samt alumni nätverk.

Att vara med kan även vara en tillgång för framtida karriärmöjligheter, eftersom kåren så småningom troligen ska erbjuda praktik- och arbetsmöjligheter i ett brett spektrum inom andra solidaritetsrelaterade sektorer.

Så går registreringen till

Registreringsprocessen är enkel och snabb! Volontären klickar på länken och följer instruktionerna: https://europa.eu/youth/solidarity_sv
De volontärer som använder sig av Facebook kan registrera sig med ett Facebook-konto.