Diskriminering och jämställdhet

Här hittar du bidrag mot diskriminering och för jämställdhet. Det kan både handla om utåtriktat arbete med de här frågorna och om att förändra den egna organisationen.

Skuggor från människor

Antidiskrimineringsverksamhet

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
Till bidraget för antidiskrimineringsverksamhet.

Jämställdhetsprojekt

Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidraget överfördes vid årsskiftet till Jämställdhetsmyndigheten, mer information om hanteringen av bidraget kommer framöver.
Till bidraget för jämställdhetsprojekt.