Aktuellt

Hela 7,5 procent av unga i åldrarna 16-24 år och 13 procent av 25-29-åringarna är utan jobb eller studerar inte.

Andelen unga i åldern 16-24 år med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest har ökat. Det visar ny statistik.

Ungdomar i gula västar väntar på tågperrong.

Debatt: Nu måste vi ta tillfället i akt och skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället, skriver gd Lena Nyberg i Dagens samhälle.

- Vi är glada över att nu ha en ansvarig ungdomsminister, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Sidor